Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Buro 48 kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Buro 48 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

WAAROM BURO 48 GEGEVENS NODIG HEEFT
Buro 48 verwerkt je persoonsgegevens om per email contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Buro 48 je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BURO 48 GEGEVENS BEWAART
Buro 48 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Buro 48 verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Buro 48 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Google Analytics maakt gebruik van cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventueel in te zetten Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Buro 48 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Buro 48 heeft hier geen invloed op. Buro 48 heeft Google geen toestemming gegeven om via Buro 48 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@buro48.nl. Buro 48 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Buro 48 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Buro 48 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Datalekken worden ondervangen door een goede hosting en regelmatige updates. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Buro 48 op via info@buro48.nl.

www.buro48.nl is een website van Buro 48 en is als volgt te bereiken:
Postadres: Stobbe 48, 1261 PR Blaricum
Vestigingsadres:Stobbe 48, 1261 PR Blaricum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63504065
Telefoon: 06 – 24 66 32 68
E-mailadres: info@buro48.nl (voor overige email adressen zie contactpagina).